Gia nhập Hiệp hội


HIỆP HỘI
LÀNG NGHỀ VIỆT NAM
-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            ----------------------

BẢN ĐĂNG KÝ GIA NHẬP HỘI VIÊN
HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

Kính gửi: Ban Thường trực Hiệp hội Làng nghề Việt Nam

Tên tôi là (cá nhân): .........................................Năm sinh: ......................................
Đơn vị (tập thể):……....…………………..……………….................................…
Ngành nghề sản xuất (Kinh doanh)..........................................................................
Số người lao động:...................................................................................................
Người đại diện: ..........................Năm sinh...................Trình độ chuyên môn:.........
Chức vụ: ................................... Danh hiệu:............................................................
Điện thoại NR: ..........................Di động:.................................................................
Email:.................................................Fax:.................................................................
Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................
.................................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, tôi làm đơn này tự nguyện đăng ký gia nhập làm thành viên chính thức của Hiệp hội.
*Mức phí Hội viên Cá nhân:
1.  Phí gia nhập                         800.000đ  (Tám trăm nghìn đồng chẵn)
2.  Hội phí năm                         500.000đ ( Năm trăm nghìn đồng chẵn)
* Mức phí Hội viên Tập thể:
1. Phí gia nhập                          1.200.000đ  (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)
2.  Hội phí năm                           800.000đ ( Tám trăm nghìn đồng chẵn)
(Hội phí đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam)
Nếu được làm hội viên của Hiệp, Tôi nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Hội viên theo Điều lệ của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.
                                                     ……………ngày…….tháng……năm ……..
                                                                                                      Người đăng ký
                                                                                                   (Ký tên và đóng dấu)

           
Liên hệ:
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HIỆP HỘI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Số 20 Đường Số 1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
Tel: 0909003126, 0913918234 - - Fax: (08) 54084831
- Email: minhsacmyson@gmail.com ; hiephoilangnghe@gmail.com                           
*Ghi chú: Khi đăng ký gia nhập hội viên Hiệp hội, đề nghị nộp 2 ảnh chân dung (cỡ 2x3) và photo chứng minh nhân dân).
Kinh phí đóng góp không được hoàn lại khi hội viên ra khỏi Hiệp hội trong tất cả các trường hợp.


0 nhận xét:

Post a Comment

 

Kết mối với chúng tôi

Người xem

Liên hệ

Name

Email *

Message *

Video lưu trữ

Đăng ký cập nhật bài mới